Wouters BV werkt met veel vaste en betrouwbare leveranciers uit de regio. Zo wordt, door goede controle, het welzijn en een constante kwaliteit van het vee gewaarborgd.

Inkoop

De aanvoer van vee uit de regio wordt uitgevoerd door gecertificeerde veevervoerders. Bij binnenkomst wordt er op meerdere manieren gecontroleerd of de dieren aan de kwaliteitseisen van Wouters BV voldoen. Transport en welzijn worden beoordeeld door een vaste ‘welfare officer’. De oornummers waarmee het vee wordt binnengebracht worden ingevoerd in een database en worden gecontroleerd op levensloop en medicijngebruik.

 

Deze identificatie vertelt ons of het vee in goede gezondheid verkeert. De oornummers van het vee worden vervolgens aan een tracking systeem gekoppeld. Deze nummers volgen het vlees door de gehele keten en worden vermeld op de verpakkingen. Op deze manier kan het vlees te allen tijde van boer tot bord worden gevolgd.

 

Wouters BV heeft een slachtcapaciteit van ongeveer 400 runderen en ongeveer 1.000 schapen per week.

Reinigen en ontsmetten van
vervoer- en transportmiddelen

Transportmiddelen worden bij Wouters BV grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Op de door de NVWA erkende reinigings- en ontsmettingsplaats (R&O-plaats) zorgt de aanwezige stalmeester voor toezicht op de naleving van het protocol. De R&O-plaats is gecertificeerd.

0

Your Cart