Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden.

Zonder intensieve landbouw kunnen we niet de wereldbevolking voeden én de natuur behouden.

Dat schrijft een consortium van onderzoekers onder Britse leiding in vakblad Nature. 

 

De onderzoekers hebben vier landbouwsystemen onderzocht waarvoor ze genoeg gegevens konden vinden: rijstbouw in Azië, rundvleesproductie in Zuid-Amerika en tarwebouw en zuivelproductie in Europa.  En dan blijken intensieve systemen vaak beter.

 

Als je in Zuid-Amerika de runderen op kleinere weiden gaat houden, heeft dat een positief effect – er wordt minder natuur vernietigd – zelfs wanneer je die kleinere weiden gaat bemesten. Je kunt de rijstopbrengst in Azië verhogen met organische mest, maar dan krijg je ook meer broeikasgassen. Gebruik je kunstmest, dan heb je dat probleem minder en is het effect positief. En ja, Europa kan verbeteren als de koeien er minder buiten lopen en wat meer krachtvoer krijgen: er wordt dan minder beslag gelegd op de grond én minder broeikasgassen uitgestoten.

 

Bron: Trouw-GROEN Willem Schoonen.