Vrijwillig camera’s in slachthuizen.

Vrijwillig camera’s in slachthuizen

Vrijwillig camera’s in slachthuizen.

Staatssecretaris hoopt dat slachthuizen vrijwillig cameratoezicht willen instellen Het risicogerichte en eenduidige toezicht van de NVWA op roodvleesslachthuizen werpt vruchten af.

In alle Nederlandse slachthuizen moeten camera’s worden opgehangen om misstanden te voorkomen. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken, PvdA) dinsdag gezegd in de Tweede Kamer. De branche zelf staat overwegend positief tegenover het plan. Van Dam sprak in de Kamer over het onderwerp naar aanleiding van de grove varkensmishandeling in een slachthuis in het Vlaamse Tielt.

 

De Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV) vindt camera’s een goed idee. Voorzitter Frans Wouters denkt dat toezicht op afstand kan leiden tot kostenbesparingen voor de slachterijen. “Wij betalen als enige sector voor ons eigen toezicht. Dat kost meer dan ons hele personeelsbestand”, stelt hij. Als dankzij cameratoezicht minder controles ter plaatse nodig zijn, profiteren de bedrijven daar van.

 

Van Dam zegt dat hij camera’s juridisch zou kunnen afdwingen, maar hij hoopt dat het lukt om op vrijwillige basis afspraken te maken. Dat is “voor iedereen makkelijker”, zei hij na vragen van de Partij voor de Dieren.

Bron: NRC, Michiel Dekker, 29 maart 2017