Vleestaks een heilloos idee

Vleestaks is een heilloos idee.

Een nationale belasting op vlees zou tot doel hebben: het (verder) verbeteren van de volksgezondheid, het bevorderen van een bewustere keuze voor ‘duurzame producten’ en het stimuleren van een verdere verduurzaming van de productie. Die breed onderschreven doelen, zo stelt Van der Kruijk algemeen secretaris van het COV, ‘zijn niet geholpen met een eenzijdige Nederlandse en administratief onuitvoerbare belasting op vlees en zuivel, integendeel’.

Vlees is een basisvoedingsmiddel met een hoge voedingswaarde. De dierlijke bouwstoffen (uit vlees en ook zuivel) bevatten belangrijke bouwstoffen voor het menselijk lichaam. Het vleesconsumptiepatroon is in Nederland gematigd en in lijn met de Schijf van Vijf. Van der Kruijk: ‘Het eenzijdig belasten van vlees heeft impact op ons eetpatroon, maar niet ten goede. De uitwerking zal zijn, dat consumenten gaan uitwijken naar goedkopere voeding met lagere voedingswaarden en dus met impact op de gezondheid en de maatschappelijke kosten daarvan.’


Nederland is voorloper op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheidszorg en milieu, zo stel de Algemeen Secretaris: ‘Onze bedrijfstak is internationaal toonaangevend en een voorbeeld voor verdere verduurzaming. We halen de mondiale gemiddelden rond de milieudruk juist omlaag en de scores op gebied van dierenwelzijn juist omhoog. Het geeft geen pas om onze voorlopers-positie te miskennen, mondiale cijfers op ons land te plakken en dan onze bedrijfstak extra te belasten en daarmee op achterstand te zetten in het internationale speelveld.’

Bron: COV