Samenwerking met Z.A.S.

Samenwerking met ZAS

De stichting “Z.A.S.” Zelfslachtende Amsterdamse Slagers van de Verenigde Amsterdamse Slagersorganisatie, heeft als doel dat elke ambachtelijke slager die lid is van de VAS haar of zijn slachtvee ter slachting kan aanbieden.

 

Sinds de sluiting van slachterij Abattoir Amsterdam hebben de VAS en Eric Kouwenhoven een samenwerkingspartner gevonden in Slachterij/Grossierderij Wouters bv.
Slachterij/Grossierderij Wouters bv. is erg enthousiast en voorziet een goede samenwerking met Kouwenhoven Vlees.

 

Het kantoor van de V.A.S. begeleidt zowel de slachting als de verkoop van slachtafvallen, slachtvet, maag- darmpakket, longen, emolumenten etc.
Kouwenhoven Vlees in Amsterdam verzorgt het uitbenen, vacumeren, vervoer en eventueel uw speciale wensen (bijv. etiketteren) van de door de Z.A.S. leden geslachte dieren.

Bekijk meer informatie op de website van de V.A.S.