Permanent toezicht op onbedwelmd slachten

Permanent toezicht op onbedwelmd slachten volgens religieuze riten per 1 januari 2018

Op 1 januari is het Convenant Onbedwelmd Slachten volgens Religieuze Riten afgesloten. Partners in het Convenant zijn het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV).

 

Met dit convenant is het mogelijk geworden om ritueel te blijven slachten binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving.

 

Gedurende de eerste weken van januari bleek het bij het toezichthoudende orgaan van de overheid (NVWA) en de slachthuizen niet altijd duidelijk wat er nu precies was afgesproken. Ook waren er op sommige punten interpretatieverschillen over de afspraken.

Misverstanden

Zowel het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waaronder de slacht volgens religieuze riten valt, als de NVWA heeft zich uiterst bereidwillig en voortvarend getoond om de misverstanden en interpretatieverschillen uit de wereld te helpen. In twee overleggen op hoog niveau met het ministerie en de NVWA afgelopen week zijn de knelpunten, zoals we die begin januari tegen kwamen besproken en naar tevredenheid opgelost.

 

Uiteraard is het niet uitgesloten dat we in de praktijk nog meer knelpunten tegen komen. In dat geval kunnen wij direct contact opnemen met het ministerie en de NVWA om ook hiervoor naar een oplossing te zoeken. Beiden hebben aangegeven groot belang te hechten aan een succesvolle implementatie van het Convenant.

 

Bij Slachterij/Grossierderij Wouters bv. blijft het mogelijk om ritueel te slachten!