Offerfeest 2018

Op 21 en 22 augustus 2018 was het Offerfeest.

Het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was zijn zoon te offeren in opdracht van God. Toen Ibrahim zijn zoon ter ere van God met een mes wilde doden, sneed het mes niet. God stuurde een engel naar profeet Ibrahim. De engel zei dat een ram de plaats van de zoon mocht innemen.

 

Moslims hebben dit jaar aanzienlijk minder schapen laten slachten voor het offerfeest: ruim 40.000 tegen meer dan 62.000 in 2017. Dat meldt de NVWA.

 

Sinds 1 januari gelden er nieuwe regels voor onbedwelmde (rituele) slacht. Een daarvan is dat schapen binnen 40 seconden na het zogeheten aansnijden buiten bewustzijn moeten zijn en anders alsnog worden bedwelmd.

 

Ondanks nieuwe regels en onduidelijkheid over de rituele slacht heeft Slachterij/Grossierderij Wouters bv. Moslims een fijn feest kunnen bezorgen.