Roze stier

1,200.00

100.00

Productbeschrijving

Prijs: € 1.200,00
Om het rund voor u te reserveren betaalt u € 100,00. Het restantbedrag dient uiterlijk 16 augustus 2018 betaald te zijn op rekeningnummer NL22ABNA0452086027.
De eerste slachtdag voor de runderen is nog niet bekend.
De prijs is inclusief slachten, uitbenen, gebruik van tafels en zaagmachine. U moet uw rund slechts kleinsnijden en verdelen. U kunt uw rund ook door ons laten kleinsnijden en verdelen. Dit kost € 100,00. U dient dit aan te geven bij uw bestelling.